Ochrona osób i mienia

Od początku istnienia naszej firmy specjalizujemy się w ochronie fizycznej osób i mienia. Nasza działalność polega na stałej obecności pracowników ochrony na terenie strzeżonego obiektu oraz czuwaniu nad bezpieczeństwem naszych klientów. W przypadku ochrony osób i mienia nasze działania opierają się na :

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Świadczymy usługi w zakresie ochrony osób i mienia.

Naszym klientom proponujemy na ogół 3 systemy ochrony:

  • wartowniczy: obejmuje posterunki przy bramach i wejściach osobowych, w celu kontroli ruchu osobowego oraz pojazdów. W ramach systemu wartowniczego sprawdzamy zgodność ładunków z dokumentacją, weryfikujemy plomby na ładunkach i przeprowadzamy kontrole alkomatem.
  • wartowniczo-patrolowy: odbywa się na podobnych zasadach, co wartowniczy, z dodatkowymi patrolami na terenie zakładu
  • wartowniczo-patrolowy: obejmuje czynności gwarantujące bezpieczeństwo logistyczno-magazynowe – kontrolę stref załadunku i wyładunku oraz stref konfekcjonowania dostaw.


Mamy bogate doświadczenie we współpracy z klientami z branży handlowej. Obsługujemy galerie handlowe i hipermarkety, sklepy spożywcze, księgarnie, a także mniejsze placówki.

Ochrona obiektów handlowych może obejmować 3 typy działań: ochronę fizyczną, obsługę gotówki i zabezpieczenie techniczne. 

 

ochroniarz

 

We współpracy z klientami z sektora handlowego wypracowaliśmy modele i procedury działań zabezpieczających. Gwarantujemy zabezpieczenie przed kradzieżami – zarówno tymi dokonywanymi przez klientów, jak i kradzieżami pracowniczymi, a także innymi nieprzewidzianymi sytuacjami. Służymy wsparciem w sytuacjach kryzysowych – na wypadek poważnej awarii, pożaru lub ewakuacji.

Nasza działalność obejmuje także sporządzanie planów ochrony obiektów. Prowadzimy zwykłe postępowania sprawdzające, poprzedzające wydanie poświadczeń bezpieczeństwa do klauzuli „Zastrzeżone” i „Poufne”. Doradzamy w zakresie postępowania z informacjami niejawnymi.

Zapraszamy do współpracy!

 

Ochrona fizyczna mienia

Sprawujemy kontrolę nad powierzonym obiektem, przedmiotem lub terenem. Chronimy mienie przed zniszczeniem i kradzieżą oraz zapobiegamy włamaniom i wtargnięciom na teren strzeżony.

Ochrona mienia obejmuje:

  • obiekty budowlane: lokale mieszkalne, osiedla mieszkaniowe, prywatne posesje, pałace,
  • obiekty handlowe i przemysłowe: sklepy, hurtownie, supermarkety, magazyny, zakłady produkcyjne i usługowe,
  • obiekty biurowe i administracyjne: biura, urzędy,
  • inne obiekty: m.in. sklepy jubilerskie, apteki,
  • ochronę przedmiotów wartościowych i niebezpiecznych.

 

Ochrona osób i mienia z wykorzystaniem monitoringu

Do zabezpieczenia osób i mienia wykorzystujemy również system monitoringu. Zastosowanie wysokiej jakości kamer w obiektach prywatnych i publicznych, takich jak lokale handlowo-usługowe, biura, czy szkoły to dodatkowe wsparcie zespołów. Ochrona elektroniczna polega na przyjmowaniu sygnałów z zamontowanych urządzeń alarmowych i przekuwanie ich do Centrum Satelitarnego Monitorowania. W ten sposób można wykryć zagrożenie i wezwać odpowiednie służby.

Jesteśmy firmą świadczącą usługi ochroniarskie od wielu lat. Jeśli chcesz podnieść swój poziom bezpieczeństwa, zgłoś się do nas. Odwiedź siedzibę w Gorzowie Wielkopolskim lub skontaktuj się z biurem w Zielonej Górze. Udzielimy niezbędnych informacji.